ZN85 – 40.5/1250-31.5

  • Mô tả

Mô tả

máy cắt điên ZN 85 40.5/1250-31.5 

091.134.2010