Bộ đóng ngắt hẹn giờ IH-IHP

  • Mô tả

Mô tả

Bộ đóng ngắt hẹn giờ IH-IHP

– IH bộ đóng ngắt hẹn giờ bằng cơ khí.

– IHP bộ đóng ngắt hẹn giờ bằng kỹ thuật số.

091.134.2010