Biến tần HVAC Drive FC 100

 • Mô tả

Mô tả

 • Biến tần HVAC Drive FC 100

 • Biến tần Danfoss VLT® HVAC Drive FC 100.

 • Nguồn cấp (L1, L2, L3):

  • 200–240 V ± 10%.

  • 380–480 V ± 10%.

  • 525–600 V ± 10%.

 • Tần số: 50/60 Hz.

 • Ngõ ra (U, V, W):

  • Điện áp: 0 – 100 % điện áp nguồn.

  • Ramp times: 1 – 3600 s.

  • Open/Closed loop: 0 – 1000 Hz.

 • Ngõ vào số: (6) PNP | NPN 0 – 24 VDC.

 • Ngõ vào xung: (2) 0 – 24 VDC, 0.1 – 110 kHz.

 • Ngõ vào tương tự: (2) 0 – 10 V | 0/4 – 20 mA.

 • Ngõ ra analog: (1) 0/4 – 20 mA.

 • Ngõ ra relay: (2) 240 VAC, 2A | 400 VAC, 2A.

091.134.2010