Rack phóng điện cho bộ Corona

  • Mô tả

Mô tả

Khổ màng tùy chọn (600,800,1000mm), có thể thay đổi kích thước dao phóng. Xử lý 1 mặt, 2 mặt dao phóng gồm 3 lưỡi. Kiểu nửa kín, có thể thay đổi khoảng cách phóng điện. Lắp đặt, vận hành đơn giản, khi muốn thay màng chỉ cần nới rộng 2 vít mỗi dao.

091.134.2010