MCB Schneider sản phẩm EASY9 MCB 2P 6A-40A

MCB Schneider sản phẩm EASY9 MCB 2P 6A-40A

  • Mô tả

Mô tả

Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve
Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1

Chức năng:

Chống dòng quá tải
Chống dòng ngắn mạch (lcn)
PH/N 230VAC 4500
PH/PH 400VAC 4500

091.134.2010