IC CẢM BIẾN ÁNH SÁNG

  • Mô tả

Mô tả

IC Cảm biến ánh sáng

Công tắc cảm biến ánh sáng đóng tiếp điểm khi độ sáng giảm và xuống thấp hơn ngưỡng chọn. Và mở tiếp điểm khi độ sáng tăng và vượt qua ngưỡng chọn.

Các mã hàng loại IC2000 / Switch board cell / Wall mounted cell :

CCT15284
CCT15368
15281
CCT15268

091.134.2010